• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 14 lần 33 lần 46 lần 85 lần
  1 15 lần 14 lần 33 lần 46 lần 85 lần
  2 13 lần 21 lần 37 lần 40 lần 87 lần
  3 6 lần 21 lần 37 lần 34 lần 87 lần
  4 13 lần 18 lần 29 lần 53 lần 76 lần
  5 1 lần 18 lần 29 lần 27 lần 76 lần
  6 3 lần 9 lần 18 lần 36 lần 67 lần
  7 6 lần 9 lần 18 lần 43 lần 67 lần
  8 7 lần 21 lần 37 lần 44 lần 108 lần
  9 6 lần 21 lần 37 lần 36 lần 108 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so