• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 9 lần 27 lần 40 lần 70 lần
  1 8 lần 9 lần 27 lần 40 lần 70 lần
  2 7 lần 10 lần 25 lần 33 lần 74 lần
  3 7 lần 10 lần 25 lần 29 lần 74 lần
  4 8 lần 9 lần 22 lần 45 lần 70 lần
  5 9 lần 9 lần 22 lần 37 lần 70 lần
  6 9 lần 9 lần 21 lần 41 lần 63 lần
  7 10 lần 9 lần 21 lần 43 lần 63 lần
  8 13 lần 10 lần 24 lần 38 lần 77 lần
  9 2 lần 10 lần 24 lần 32 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so