• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 44 lần 44 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 44 lần 44 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 8 lần 17 lần 38 lần 75 lần
  1 12 lần 8 lần 17 lần 36 lần 75 lần
  2 8 lần 19 lần 30 lần 49 lần 79 lần
  3 4 lần 19 lần 30 lần 47 lần 79 lần
  4 11 lần 16 lần 29 lần 47 lần 89 lần
  5 9 lần 16 lần 29 lần 45 lần 89 lần
  6 7 lần 9 lần 29 lần 30 lần 92 lần
  7 8 lần 9 lần 29 lần 33 lần 92 lần
  8 7 lần 20 lần 35 lần 40 lần 90 lần
  9 9 lần 20 lần 35 lần 40 lần 90 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so