• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 23 lần 33 lần 43 lần 89 lần
  1 7 lần 23 lần 33 lần 50 lần 89 lần
  2 8 lần 15 lần 37 lần 38 lần 88 lần
  3 5 lần 15 lần 37 lần 43 lần 88 lần
  4 11 lần 17 lần 31 lần 45 lần 82 lần
  5 12 lần 17 lần 31 lần 46 lần 82 lần
  6 6 lần 8 lần 19 lần 30 lần 84 lần
  7 6 lần 8 lần 19 lần 33 lần 84 lần
  8 8 lần 17 lần 32 lần 38 lần 81 lần
  9 5 lần 17 lần 32 lần 39 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so