• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 27 lần 41 lần 88 lần
  1 8 lần 12 lần 27 lần 41 lần 88 lần
  2 16 lần 16 lần 28 lần 60 lần 74 lần
  3 7 lần 16 lần 28 lần 31 lần 74 lần
  4 8 lần 21 lần 43 lần 43 lần 103 lần
  5 5 lần 21 lần 43 lần 33 lần 103 lần
  6 9 lần 12 lần 23 lần 51 lần 81 lần
  7 8 lần 12 lần 23 lần 40 lần 81 lần
  8 7 lần 16 lần 26 lần 36 lần 82 lần
  9 7 lần 16 lần 26 lần 29 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so