• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 29 lần 41 lần 79 lần
  1 5 lần 16 lần 29 lần 42 lần 79 lần
  2 12 lần 10 lần 23 lần 43 lần 83 lần
  3 6 lần 10 lần 23 lần 42 lần 83 lần
  4 7 lần 20 lần 36 lần 40 lần 85 lần
  5 6 lần 20 lần 36 lần 40 lần 85 lần
  6 10 lần 10 lần 25 lần 45 lần 85 lần
  7 7 lần 10 lần 25 lần 39 lần 85 lần
  8 9 lần 11 lần 23 lần 39 lần 74 lần
  9 9 lần 11 lần 23 lần 34 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so