Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
2 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 48 lần 48 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 52 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc