Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 14 lần 14 lần 14 lần 45 lần 82 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 68 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 72 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 79 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 55 lần 96 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 88 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 89 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 78 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 87 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 71 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 75 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 90 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 73 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 77 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 84 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 73 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 84 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 103 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 83 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 68 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc