• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 19 lần 35 lần 53 lần 96 lần
  1 8 lần 19 lần 35 lần 35 lần 96 lần
  2 7 lần 12 lần 25 lần 40 lần 67 lần
  3 11 lần 12 lần 25 lần 42 lần 67 lần
  4 5 lần 13 lần 30 lần 28 lần 78 lần
  5 7 lần 13 lần 30 lần 46 lần 78 lần
  6 7 lần 19 lần 30 lần 39 lần 78 lần
  7 6 lần 19 lần 30 lần 38 lần 78 lần
  8 11 lần 12 lần 21 lần 44 lần 77 lần
  9 7 lần 12 lần 21 lần 40 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
     

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so