• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 22 lần 33 lần 70 lần
  1 12 lần 15 lần 22 lần 39 lần 70 lần
  2 7 lần 15 lần 24 lần 50 lần 80 lần
  3 14 lần 15 lần 24 lần 48 lần 80 lần
  4 5 lần 14 lần 35 lần 41 lần 107 lần
  5 8 lần 14 lần 35 lần 43 lần 107 lần
  6 4 lần 19 lần 34 lần 36 lần 86 lần
  7 7 lần 19 lần 34 lần 31 lần 86 lần
  8 10 lần 13 lần 28 lần 49 lần 81 lần
  9 4 lần 13 lần 28 lần 35 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so