• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 9 lần 25 lần 35 lần 87 lần
  1 9 lần 9 lần 25 lần 45 lần 87 lần
  2 8 lần 14 lần 32 lần 31 lần 83 lần
  3 10 lần 14 lần 32 lần 52 lần 83 lần
  4 12 lần 9 lần 19 lần 49 lần 72 lần
  5 7 lần 9 lần 19 lần 37 lần 72 lần
  6 7 lần 20 lần 32 lần 43 lần 92 lần
  7 9 lần 20 lần 32 lần 38 lần 92 lần
  8 8 lần 20 lần 32 lần 33 lần 85 lần
  9 5 lần 20 lần 32 lần 42 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc