• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  8 17 lần 17 lần 17 lần 48 lần 48 lần
  9 17 lần 17 lần 17 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 27 lần 41 lần 79 lần
  1 10 lần 12 lần 27 lần 43 lần 79 lần
  2 2 lần 17 lần 28 lần 34 lần 74 lần
  3 8 lần 17 lần 28 lần 33 lần 74 lần
  4 8 lần 7 lần 18 lần 53 lần 74 lần
  5 11 lần 7 lần 18 lần 40 lần 74 lần
  6 7 lần 14 lần 25 lần 37 lần 80 lần
  7 10 lần 14 lần 25 lần 44 lần 80 lần
  8 9 lần 15 lần 34 lần 40 lần 90 lần
  9 9 lần 15 lần 34 lần 40 lần 90 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so