• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
  2 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
  3 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 17 lần 27 lần 41 lần 77 lần
  1 11 lần 17 lần 27 lần 45 lần 77 lần
  2 7 lần 16 lần 33 lần 35 lần 96 lần
  3 5 lần 16 lần 33 lần 40 lần 96 lần
  4 7 lần 13 lần 24 lần 42 lần 74 lần
  5 7 lần 13 lần 24 lần 43 lần 74 lần
  6 3 lần 9 lần 23 lần 43 lần 87 lần
  7 8 lần 9 lần 23 lần 32 lần 87 lần
  8 12 lần 14 lần 27 lần 43 lần 77 lần
  9 9 lần 14 lần 27 lần 41 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so