• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 51 lần 51 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 51 lần 51 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 15 lần 18 lần 27 lần 34 lần 65 lần
  1 10 lần 18 lần 27 lần 47 lần 65 lần
  2 8 lần 14 lần 33 lần 48 lần 83 lần
  3 8 lần 14 lần 33 lần 35 lần 83 lần
  4 5 lần 14 lần 30 lần 47 lần 81 lần
  5 7 lần 14 lần 30 lần 40 lần 81 lần
  6 5 lần 15 lần 26 lần 39 lần 73 lần
  7 6 lần 15 lần 26 lần 37 lần 73 lần
  8 10 lần 15 lần 25 lần 41 lần 82 lần
  9 7 lần 15 lần 25 lần 37 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so