• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 27 lần 42 lần 81 lần
  1 7 lần 10 lần 27 lần 32 lần 81 lần
  2 10 lần 13 lần 25 lần 35 lần 71 lần
  3 5 lần 13 lần 25 lần 40 lần 71 lần
  4 8 lần 15 lần 22 lần 42 lần 81 lần
  5 9 lần 15 lần 22 lần 37 lần 81 lần
  6 8 lần 11 lần 25 lần 42 lần 81 lần
  7 13 lần 11 lần 25 lần 36 lần 81 lần
  8 8 lần 15 lần 30 lần 48 lần 79 lần
  9 8 lần 15 lần 30 lần 51 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so