• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 36 lần 46 lần 85 lần
  1 14 lần 16 lần 36 lần 50 lần 85 lần
  2 12 lần 23 lần 39 lần 38 lần 89 lần
  3 2 lần 23 lần 39 lần 29 lần 89 lần
  4 10 lần 17 lần 25 lần 54 lần 75 lần
  5 3 lần 17 lần 25 lần 29 lần 75 lần
  6 4 lần 7 lần 12 lần 34 lần 65 lần
  7 6 lần 7 lần 12 lần 41 lần 65 lần
  8 10 lần 17 lần 36 lần 46 lần 105 lần
  9 10 lần 17 lần 36 lần 38 lần 105 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so