Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 47 lần 47 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 47 lần 47 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 11 lần 28 lần 40 lần 77 lần
1 7 lần 11 lần 28 lần 42 lần 77 lần
2 9 lần 12 lần 26 lần 46 lần 78 lần
3 9 lần 12 lần 26 lần 28 lần 78 lần
4 6 lần 16 lần 33 lần 44 lần 92 lần
5 13 lần 16 lần 33 lần 52 lần 92 lần
6 11 lần 11 lần 18 lần 41 lần 73 lần
7 7 lần 11 lần 18 lần 43 lần 73 lần
8 6 lần 13 lần 32 lần 33 lần 81 lần
9 8 lần 13 lần 32 lần 36 lần 81 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc