• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 17 lần 25 lần 26 lần 63 lần
  1 6 lần 17 lần 25 lần 27 lần 63 lần
  2 10 lần 11 lần 22 lần 30 lần 65 lần
  3 6 lần 11 lần 22 lần 24 lần 65 lần
  4 2 lần 15 lần 27 lần 23 lần 64 lần
  5 8 lần 15 lần 27 lần 28 lần 64 lần
  6 10 lần 9 lần 23 lần 30 lần 67 lần
  7 11 lần 9 lần 23 lần 29 lần 67 lần
  8 3 lần 7 lần 18 lần 19 lần 70 lần
  9 15 lần 7 lần 18 lần 47 lần 70 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so