• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 20 lần 20 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 20 lần 20 lần
  2 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
  3 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 16 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 16 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 12 lần 24 lần 65 lần
  1 1 lần 7 lần 12 lần 17 lần 65 lần
  2 5 lần 1 lần 5 lần 28 lần 72 lần
  3 4 lần 1 lần 5 lần 20 lần 72 lần
  4 6 lần 5 lần 15 lần 27 lần 63 lần
  5 5 lần 5 lần 15 lần 25 lần 63 lần
  6 4 lần 4 lần 7 lần 15 lần 56 lần
  7 7 lần 4 lần 7 lần 27 lần 56 lần
  8 7 lần 6 lần 13 lần 33 lần 66 lần
  9 8 lần 6 lần 13 lần 27 lần 66 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so