Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 54 lần 54 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 54 lần 54 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 26 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 26 lần
6 15 lần 15 lần 15 lần 48 lần 48 lần
7 15 lần 15 lần 15 lần 48 lần 48 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 10 lần 28 lần 43 lần 72 lần
1 7 lần 10 lần 28 lần 32 lần 72 lần
2 9 lần 14 lần 23 lần 41 lần 63 lần
3 5 lần 14 lần 23 lần 44 lần 63 lần
4 8 lần 18 lần 31 lần 54 lần 69 lần
5 9 lần 18 lần 31 lần 39 lần 69 lần
6 11 lần 10 lần 31 lần 38 lần 66 lần
7 3 lần 10 lần 31 lần 35 lần 66 lần
8 12 lần 17 lần 30 lần 40 lần 90 lần
9 10 lần 17 lần 30 lần 39 lần 90 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc