• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  2 2 lần 2 lần 2 lần 41 lần 41 lần
  3 2 lần 2 lần 2 lần 41 lần 41 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  6 15 lần 15 lần 15 lần 52 lần 52 lần
  7 15 lần 15 lần 15 lần 52 lần 52 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 7 lần 15 lần 36 lần 71 lần
  1 15 lần 7 lần 15 lần 42 lần 71 lần
  2 10 lần 22 lần 32 lần 47 lần 84 lần
  3 4 lần 22 lần 32 lần 45 lần 84 lần
  4 14 lần 16 lần 32 lần 47 lần 92 lần
  5 7 lần 16 lần 32 lần 44 lần 92 lần
  6 4 lần 9 lần 26 lần 28 lần 92 lần
  7 9 lần 9 lần 26 lần 36 lần 92 lần
  8 8 lần 20 lần 37 lần 42 lần 94 lần
  9 4 lần 20 lần 37 lần 38 lần 94 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so