• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 20 lần 32 lần 42 lần 85 lần
  1 5 lần 20 lần 32 lần 50 lần 85 lần
  2 9 lần 13 lần 37 lần 40 lần 88 lần
  3 6 lần 13 lần 37 lần 43 lần 88 lần
  4 13 lần 15 lần 30 lần 48 lần 83 lần
  5 9 lần 15 lần 30 lần 45 lần 83 lần
  6 7 lần 8 lần 15 lần 27 lần 84 lần
  7 7 lần 8 lần 15 lần 34 lần 84 lần
  8 9 lần 19 lần 36 lần 36 lần 84 lần
  9 6 lần 19 lần 36 lần 40 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so