Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 46 lần 46 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 49 lần 49 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc