• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 13 lần 25 lần 42 lần 88 lần
  1 9 lần 13 lần 25 lần 42 lần 88 lần
  2 16 lần 13 lần 30 lần 58 lần 73 lần
  3 9 lần 13 lần 30 lần 35 lần 73 lần
  4 3 lần 20 lần 42 lần 40 lần 103 lần
  5 4 lần 20 lần 42 lần 33 lần 103 lần
  6 14 lần 15 lần 26 lần 54 lần 83 lần
  7 6 lần 15 lần 26 lần 38 lần 83 lần
  8 7 lần 13 lần 24 lần 32 lần 81 lần
  9 8 lần 13 lần 24 lần 31 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so