• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 48 lần 48 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 17 lần 30 lần 43 lần 80 lần
  1 5 lần 17 lần 30 lần 40 lần 80 lần
  2 10 lần 10 lần 23 lần 46 lần 84 lần
  3 3 lần 10 lần 23 lần 37 lần 84 lần
  4 6 lần 20 lần 36 lần 40 lần 87 lần
  5 8 lần 20 lần 36 lần 38 lần 87 lần
  6 9 lần 8 lần 22 lần 48 lần 82 lần
  7 7 lần 8 lần 22 lần 38 lần 82 lần
  8 11 lần 10 lần 20 lần 38 lần 72 lần
  9 10 lần 10 lần 20 lần 37 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so