Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 49 lần 49 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc