• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 36 lần
  1 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 36 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 49 lần 49 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 49 lần 49 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 11 lần 23 lần 39 lần 68 lần
  1 8 lần 11 lần 23 lần 43 lần 68 lần
  2 9 lần 17 lần 27 lần 48 lần 68 lần
  3 9 lần 17 lần 27 lần 47 lần 68 lần
  4 10 lần 14 lần 33 lần 37 lần 77 lần
  5 11 lần 14 lần 33 lần 51 lần 77 lần
  6 9 lần 16 lần 29 lần 41 lần 74 lần
  7 4 lần 16 lần 29 lần 30 lần 74 lần
  8 8 lần 14 lần 27 lần 39 lần 63 lần
  9 4 lần 14 lần 27 lần 30 lần 63 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so