• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 24 lần 45 lần 86 lần
  1 11 lần 13 lần 24 lần 41 lần 86 lần
  2 3 lần 20 lần 29 lần 32 lần 71 lần
  3 11 lần 20 lần 29 lần 44 lần 71 lần
  4 9 lần 8 lần 19 lần 34 lần 84 lần
  5 5 lần 8 lần 19 lần 35 lần 84 lần
  6 2 lần 21 lần 34 lần 38 lần 84 lần
  7 9 lần 21 lần 34 lần 42 lần 84 lần
  8 13 lần 14 lần 28 lần 50 lần 78 lần
  9 9 lần 14 lần 28 lần 44 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so