Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 49 lần 49 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
2 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 53 lần 53 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc