• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 15 lần 23 lần 35 lần 71 lần
  1 10 lần 15 lần 23 lần 41 lần 71 lần
  2 6 lần 16 lần 25 lần 46 lần 80 lần
  3 15 lần 16 lần 25 lần 50 lần 80 lần
  4 5 lần 11 lần 32 lần 39 lần 104 lần
  5 8 lần 11 lần 32 lần 44 lần 104 lần
  6 3 lần 21 lần 36 lần 36 lần 88 lần
  7 7 lần 21 lần 36 lần 31 lần 88 lần
  8 10 lần 11 lần 28 lần 47 lần 80 lần
  9 5 lần 11 lần 28 lần 36 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so