• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 28 lần 34 lần 87 lần
  1 6 lần 9 lần 28 lần 42 lần 87 lần
  2 9 lần 12 lần 29 lần 33 lần 81 lần
  3 7 lần 12 lần 29 lần 52 lần 81 lần
  4 12 lần 12 lần 19 lần 49 lần 73 lần
  5 12 lần 12 lần 19 lần 42 lần 73 lần
  6 7 lần 19 lần 32 lần 40 lần 92 lần
  7 2 lần 19 lần 32 lần 38 lần 92 lần
  8 11 lần 21 lần 32 lần 34 lần 86 lần
  9 6 lần 21 lần 32 lần 41 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc