• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  6 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
  7 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 13 lần 31 lần 42 lần 86 lần
  1 11 lần 13 lần 31 lần 56 lần 86 lần
  2 10 lần 19 lần 36 lần 42 lần 94 lần
  3 12 lần 19 lần 36 lần 55 lần 94 lần
  4 7 lần 16 lần 26 lần 43 lần 77 lần
  5 2 lần 16 lần 26 lần 40 lần 77 lần
  6 8 lần 19 lần 37 lần 22 lần 94 lần
  7 5 lần 19 lần 37 lần 27 lần 94 lần
  8 8 lần 9 lần 27 lần 35 lần 87 lần
  9 6 lần 9 lần 27 lần 43 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 09 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
     

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so