• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  8 16 lần 16 lần 16 lần 52 lần 52 lần
  9 16 lần 16 lần 16 lần 52 lần 52 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 26 lần 41 lần 76 lần
  1 8 lần 10 lần 26 lần 40 lần 76 lần
  2 5 lần 13 lần 25 lần 34 lần 73 lần
  3 9 lần 13 lần 25 lần 35 lần 73 lần
  4 7 lần 7 lần 20 lần 52 lần 75 lần
  5 11 lần 7 lần 20 lần 38 lần 75 lần
  6 4 lần 13 lần 26 lần 36 lần 80 lần
  7 12 lần 13 lần 26 lần 45 lần 80 lần
  8 11 lần 13 lần 35 lần 44 lần 92 lần
  9 9 lần 13 lần 35 lần 40 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so