• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 48 lần 48 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 48 lần 48 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 17 lần 28 lần 41 lần 74 lần
  1 12 lần 17 lần 28 lần 44 lần 74 lần
  2 11 lần 15 lần 31 lần 40 lần 96 lần
  3 5 lần 15 lần 31 lần 36 lần 96 lần
  4 8 lần 19 lần 31 lần 43 lần 78 lần
  5 5 lần 19 lần 31 lần 43 lần 78 lần
  6 5 lần 9 lần 24 lần 43 lần 84 lần
  7 7 lần 9 lần 24 lần 31 lần 84 lần
  8 11 lần 12 lần 27 lần 42 lần 79 lần
  9 7 lần 12 lần 27 lần 42 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so