• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 2 lần 2 lần 35 lần 35 lần
  1 2 lần 2 lần 2 lần 35 lần 35 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 11 lần 23 lần 41 lần 81 lần
  1 6 lần 11 lần 23 lần 33 lần 81 lần
  2 8 lần 12 lần 26 lần 32 lần 70 lần
  3 8 lần 12 lần 26 lần 44 lần 70 lần
  4 10 lần 14 lần 22 lần 46 lần 79 lần
  5 9 lần 14 lần 22 lần 38 lần 79 lần
  6 10 lần 11 lần 27 lần 41 lần 85 lần
  7 9 lần 11 lần 27 lần 35 lần 85 lần
  8 9 lần 13 lần 34 lần 47 lần 80 lần
  9 7 lần 13 lần 34 lần 48 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so