• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 23 lần 38 lần 72 lần
  1 8 lần 12 lần 23 lần 36 lần 72 lần
  2 6 lần 12 lần 25 lần 31 lần 76 lần
  3 10 lần 12 lần 25 lần 34 lần 76 lần
  4 8 lần 10 lần 20 lần 41 lần 73 lần
  5 8 lần 10 lần 20 lần 37 lần 73 lần
  6 8 lần 15 lần 24 lần 41 lần 68 lần
  7 10 lần 15 lần 24 lần 46 lần 68 lần
  8 10 lần 12 lần 21 lần 41 lần 78 lần
  9 6 lần 12 lần 21 lần 33 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so