• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 15 lần 25 lần 27 lần 62 lần
  1 11 lần 15 lần 25 lần 33 lần 62 lần
  2 10 lần 14 lần 27 lần 33 lần 68 lần
  3 6 lần 14 lần 27 lần 25 lần 68 lần
  4 5 lần 15 lần 24 lần 26 lần 62 lần
  5 10 lần 15 lần 24 lần 33 lần 62 lần
  6 9 lần 8 lần 21 lần 32 lần 67 lần
  7 8 lần 8 lần 21 lần 30 lần 67 lần
  8 3 lần 7 lần 17 lần 22 lần 70 lần
  9 13 lần 7 lần 17 lần 49 lần 70 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so