• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 20 lần 26 lần 40 lần 88 lần
  1 7 lần 20 lần 26 lần 36 lần 88 lần
  2 9 lần 11 lần 22 lần 40 lần 81 lần
  3 11 lần 11 lần 22 lần 47 lần 81 lần
  4 3 lần 13 lần 25 lần 35 lần 66 lần
  5 9 lần 13 lần 25 lần 37 lần 66 lần
  6 6 lần 19 lần 34 lần 45 lần 116 lần
  7 9 lần 19 lần 34 lần 38 lần 116 lần
  8 4 lần 7 lần 27 lần 40 lần 60 lần
  9 10 lần 7 lần 27 lần 47 lần 60 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so