• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 20 lần 26 lần 40 lần 88 lần
  1 7 lần 20 lần 26 lần 36 lần 88 lần
  2 9 lần 11 lần 22 lần 40 lần 81 lần
  3 11 lần 11 lần 22 lần 47 lần 81 lần
  4 3 lần 13 lần 25 lần 35 lần 66 lần
  5 9 lần 13 lần 25 lần 37 lần 66 lần
  6 6 lần 19 lần 34 lần 45 lần 116 lần
  7 9 lần 19 lần 34 lần 38 lần 116 lần
  8 4 lần 7 lần 27 lần 40 lần 60 lần
  9 10 lần 7 lần 27 lần 47 lần 60 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so