• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 16 lần 32 lần 42 lần 83 lần
  1 9 lần 16 lần 32 lần 51 lần 83 lần
  2 12 lần 13 lần 37 lần 45 lần 88 lần
  3 8 lần 13 lần 37 lần 41 lần 88 lần
  4 12 lần 17 lần 33 lần 48 lần 84 lần
  5 7 lần 17 lần 33 lần 44 lần 84 lần
  6 6 lần 10 lần 16 lần 28 lần 82 lần
  7 7 lần 10 lần 16 lần 33 lần 82 lần
  8 5 lần 20 lần 37 lần 31 lần 87 lần
  9 10 lần 20 lần 37 lần 42 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so