Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
1 15 lần 15 lần 15 lần 56 lần 56 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 49 lần 49 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7