• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 14 lần 25 lần 39 lần 72 lần
  1 3 lần 14 lần 25 lần 40 lần 72 lần
  2 6 lần 14 lần 25 lần 45 lần 68 lần
  3 9 lần 14 lần 25 lần 46 lần 68 lần
  4 12 lần 12 lần 31 lần 40 lần 78 lần
  5 13 lần 12 lần 31 lần 58 lần 78 lần
  6 9 lần 14 lần 28 lần 43 lần 76 lần
  7 8 lần 14 lần 28 lần 30 lần 76 lần
  8 4 lần 14 lần 28 lần 37 lần 67 lần
  9 6 lần 14 lần 28 lần 27 lần 67 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so