• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 24 lần 45 lần 85 lần
  1 8 lần 13 lần 24 lần 40 lần 85 lần
  2 2 lần 18 lần 31 lần 30 lần 68 lần
  3 11 lần 18 lần 31 lần 46 lần 68 lần
  4 6 lần 6 lần 17 lần 33 lần 80 lần
  5 8 lần 6 lần 17 lần 37 lần 80 lần
  6 5 lần 20 lần 35 lần 36 lần 87 lần
  7 11 lần 20 lần 35 lần 43 lần 87 lần
  8 13 lần 11 lần 24 lần 53 lần 75 lần
  9 9 lần 11 lần 24 lần 42 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so