• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 58 lần 58 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 58 lần 58 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 18 lần 31 lần 43 lần 81 lần
  1 5 lần 18 lần 31 lần 38 lần 81 lần
  2 8 lần 11 lần 25 lần 39 lần 91 lần
  3 10 lần 11 lần 25 lần 44 lần 91 lần
  4 11 lần 14 lần 23 lần 50 lần 80 lần
  5 2 lần 14 lần 23 lần 24 lần 80 lần
  6 6 lần 12 lần 29 lần 32 lần 85 lần
  7 12 lần 12 lần 29 lần 46 lần 85 lần
  8 9 lần 18 lần 37 lần 49 lần 95 lần
  9 7 lần 18 lần 37 lần 40 lần 95 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so