• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 50 lần 50 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 50 lần 50 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 19 lần 36 lần 53 lần 97 lần
  1 6 lần 19 lần 36 lần 36 lần 97 lần
  2 10 lần 13 lần 25 lần 42 lần 68 lần
  3 8 lần 13 lần 25 lần 43 lần 68 lần
  4 6 lần 13 lần 27 lần 31 lần 82 lần
  5 4 lần 13 lần 27 lần 43 lần 82 lần
  6 6 lần 16 lần 30 lần 34 lần 76 lần
  7 7 lần 16 lần 30 lần 37 lần 76 lần
  8 12 lần 9 lần 20 lần 42 lần 79 lần
  9 9 lần 9 lần 20 lần 44 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
     

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so