• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 28 lần 48 lần 93 lần
  1 9 lần 12 lần 28 lần 46 lần 93 lần
  2 7 lần 18 lần 29 lần 38 lần 84 lần
  3 11 lần 18 lần 29 lần 39 lần 84 lần
  4 8 lần 14 lần 25 lần 41 lần 78 lần
  5 7 lần 14 lần 25 lần 30 lần 78 lần
  6 8 lần 12 lần 25 lần 40 lần 67 lần
  7 3 lần 12 lần 25 lần 43 lần 67 lần
  8 10 lần 14 lần 26 lần 47 lần 72 lần
  9 11 lần 14 lần 26 lần 33 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so