• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 51 lần 51 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 51 lần 51 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  8 13 lần 13 lần 13 lần 43 lần 43 lần
  9 13 lần 13 lần 13 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 25 lần 42 lần 86 lần
  1 9 lần 13 lần 25 lần 34 lần 86 lần
  2 8 lần 12 lần 20 lần 38 lần 61 lần
  3 5 lần 12 lần 20 lần 41 lần 61 lần
  4 6 lần 16 lần 29 lần 36 lần 86 lần
  5 12 lần 16 lần 29 lần 36 lần 86 lần
  6 5 lần 10 lần 25 lần 39 lần 82 lần
  7 8 lần 10 lần 25 lần 54 lần 82 lần
  8 10 lần 9 lần 26 lần 46 lần 82 lần
  9 10 lần 9 lần 26 lần 39 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so