• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 24 lần 38 lần 80 lần
  1 8 lần 13 lần 24 lần 52 lần 80 lần
  2 8 lần 16 lần 36 lần 40 lần 91 lần
  3 14 lần 16 lần 36 lần 60 lần 91 lần
  4 8 lần 17 lần 28 lần 43 lần 80 lần
  5 3 lần 17 lần 28 lần 38 lần 80 lần
  6 10 lần 22 lần 39 lần 24 lần 99 lần
  7 4 lần 22 lần 39 lần 27 lần 99 lần
  8 12 lần 12 lần 28 lần 40 lần 90 lần
  9 5 lần 12 lần 28 lần 43 lần 90 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so