• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 54 lần 54 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 54 lần 54 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 20 lần 29 lần 36 lần 67 lần
  1 5 lần 20 lần 29 lần 44 lần 67 lần
  2 8 lần 13 lần 31 lần 46 lần 79 lần
  3 5 lần 13 lần 31 lần 36 lần 79 lần
  4 6 lần 13 lần 27 lần 42 lần 83 lần
  5 10 lần 13 lần 27 lần 43 lần 83 lần
  6 7 lần 12 lần 28 lần 36 lần 75 lần
  7 10 lần 12 lần 28 lần 41 lần 75 lần
  8 8 lần 9 lần 24 lần 41 lần 78 lần
  9 12 lần 9 lần 24 lần 40 lần 78 lần
  Loading...

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so