• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 9 lần 22 lần 42 lần 80 lần
  1 7 lần 9 lần 22 lần 35 lần 80 lần
  2 9 lần 12 lần 26 lần 36 lần 71 lần
  3 7 lần 12 lần 26 lần 38 lần 71 lần
  4 8 lần 16 lần 27 lần 47 lần 80 lần
  5 9 lần 16 lần 27 lần 38 lần 80 lần
  6 8 lần 10 lần 25 lần 39 lần 83 lần
  7 9 lần 10 lần 25 lần 38 lần 83 lần
  8 9 lần 15 lần 34 lần 41 lần 81 lần
  9 9 lần 15 lần 34 lần 51 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so