• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  6 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  7 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 13 lần 28 lần 44 lần 80 lần
  1 15 lần 13 lần 28 lần 55 lần 80 lần
  2 7 lần 24 lần 43 lần 41 lần 95 lần
  3 4 lần 24 lần 43 lần 28 lần 95 lần
  4 9 lần 18 lần 28 lần 54 lần 80 lần
  5 7 lần 18 lần 28 lần 29 lần 80 lần
  6 8 lần 6 lần 14 lần 35 lần 64 lần
  7 6 lần 6 lần 14 lần 39 lần 64 lần
  8 7 lần 17 lần 36 lần 45 lần 106 lần
  9 12 lần 17 lần 36 lần 35 lần 106 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so